Gediminas Sakalauskas
Direktorius

Mob. tel. (8 698) 26 706 Tel. (8 446) 61 802 El. paštas sportocentras3@gmail.com

Liuda Michalovskaja
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mob. tel. (8 652) 66845 El. paštas sportocentras3@gmail.com

Inga Jurienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir sportui

Mob. tel. (8 685) 05585 El. paštas sportocentras3@gmail.com

Sandra Martinkienė
Direktoriaus pavaduotoja

Mob. tel. (8 675) 61 914 El. paštas - smartinkiene@gmail.com

Danguolė Vyšniauskienė
Administravimo ir personalo specialistė

Mob. tel. (8 656) 17 391  El. paštas sportocentras3@gmail.com

Vytautas Zėringis
Administratorius

Sporto centro ,,Bastilijos" kompleksas, Televizijos g. 2

Tel. (8 446) 61 447
Mob. tel. (8 656) 38 932
El. paštas bastilija@tvk.lt